prezident klubu

Predseda predstavenstva ŠK Železiarne Podbrezová a.s.
Ing. Július Kriváň
Tel. 00421 48 645 3001
e-mail: krivan@zelpo.sk
 
Riaditeľ ŠK Železiarne Podbrezová a.s.
Ing. Ivan Trajteľ
Tel: 00421 48 645 1225
Fax: 00421 48 645 1222
e-mail: trajtel@mbox.zelpo.sk
 
Manažér oddielu
Ing. Pavol Kühnel
Mobil: 00421 911 611 634,
Tel: 00421 48 645 3034
e-mail: kuhnelp@zelpo.sk
 
Tajomník odielu
Ondrej Kyselica
Mobil: 00421 908 924 488, 00421 903 553 470
Tel : 00421 48 645 1233
e-mail: zpsport.kolky@mbox.zelpo.sk
ondrej.kyselica@gmail.com


dizajnovy prvok