45

O športovom odborníkovi sa do registra fyzických osôb v športe zapisujú tieto údaje:Miloš Ponjavič -tréner
46a, druh odbornej činnosti v športetréner
47b,číslo dokladu o odbornej spôsobilostilicencia č. 2015-001-P-001
48c, dátum vzniku a skončenia odbornej spôsobilosti, ak je časovo obmedzenávydaná od 23.10.2015 do 23.10.2018
49d,označenie osoby, ktorá overila odbornú spôsobilosť športového odborníkaKuglaški savez Srbije
50e, označenie osoby, ktorá vydala doklad o odbornej spôsobilostiUroš Dragojlovič
51f, údaj o overení bezúhonnostivýpis z registra trestov SR
52g, údaje o dátume vzniku a zániku fúnkčného obdobia a označenie vykonávanej funkcie, ak ide o športtového odborníka podľa §6 ods. 1 písm. e, až g,od 01.07.2010 v platnosti
dizajnovy prvok