V sobotu 5.1.2019 sa uskutočnil vo Fiľakove tradičný Novoročný turnaj. Za ŠK ŽP štartovali dve družstvá – jedno mužské a jedno ženské.
Muži v zložení Pašiak (658), Herich (569), Petráš (550 a Poliak (532) obsadili celkovo 3. miesto.
Ženy – Machálková (586), Skalošová (569), Ďuricová (514) a Poliaková (506) – skončili na 12. mieste.

Tomáš Pašiak a Patrícia Machálková boli najlepšími jednotlivcami vo svojich kategóriách.Zľava: Ján Poliak, Jozef Petráš, Tomáš Pašiak, Tomáš Herich

dizajnovy prvok