Nasledujúce 2 víkendy t.j. 25.-26.4. a 2.-3.5 sa uskutočnia majstrovstvá Slovenska jednotivcov 2015 pre všetky kategórie v ktorých budú mať zastúpenie aj hráči a hráčky kolkárskeho oddielu ŽP Šport.

Rozpis podľa kategórií:

M-SR muži: Inter Bratislava- 25.-26.4.2015
Účastníci: Vadovič Bystrík, Pašiak Tomáš, Tomka Milan, Šibal Peter, Kyselica Ondrej, Kurty Radoslav, Svitek Ľuboš, Dilský Tomáš

M-SR ženy: Rakovice- 25.-26.4.2015
Účastníčky: Kyselicová Dagmar, Turčanová Jana, Skalošová Dominika, Bábelová Eva

M-SR juniori: Modranka- 2.-3.5.2015
Účastníci: Kuna Erik, Dziad Tomáš, Kozák Martin, Balco Radovan

M-SR juniorky: Piešťany- 25.-26.4.2015
Účastníčky: Kyselicová Dominika, Diabelková Kristína

M-SR dorastenci: Sučany- 25.-26.4.2015
Účastníci: Babčan Michal, Maruškin Alexander

M-SR dorastenky: Piešťany- 25.-26.4.2015
Účastníci: Ďuricová Michaela, Poliaková Janka

M-SR žiaci/ky: Galanta- 25.4.2015
Účastníci: Giertl Matúš, Bánik Filip, Malček Ivan

M-SR seniori: Fiľakovo- 2.5.2015
Účastníci: bez účasti

M-SR seniorky: Pasienky Bratislava- 2.5.2015
Účastníčky: bez účasti

Výsledky M-SR budú zverejnené v sekcií Výsledky MK a MSR: http://www.zpkolky.sk/sport/zpkolky.nsf/page/Majstrovstva_Slovenska_a_kraja

(mk)

dizajnovy prvok