ŠTU Slovenského kolkárskeho zväzu zverejnilo na svojej oficiálnej stránke oznamy, kde sú zverejnené informácie o prestupoch a zmenách súpisiek aj v našom klube.
Preto ich zverejňujeme aj na našej stránke.


dizajnovy prvok