Prosíme všetky družstvá ktoré majú záujem štartovať v novom ročníku Obecnej ligy 2015/2016, aby potvrdili svoj štart mailom na kozak@zelpo.sk alebo kubove@mbox.zelpo.sk v čo najskoršom termíne.
Schôdza na ktorej sa preberú pravidlá ligy a rozlosovanie je naplánovaná na 7.10. 2015 o 16:00 v priestoroch kolkárničky pri Hrone.
Výsledkový servis bude na stránke zpkolky.sk , kde sa vytvorí nová sekcia Obecnej ligy.
Štartovné zostáva nezmenené tak ako mimulý rok.
Viac info v priebehu času.

Zatiaľ prihlásené družstvá: (23.9.2015 08:00)
1.Atléti- Krčma na Kráme
2.Oceľové líšky
3.Pltník
4.Strojár
5.Astra team
6.Bufeťáci
7.Oceliareň
8.Bystrá

Doručené súpisky:
1.Oceľové líšky
2.Astra
3.Atléti- Krčma na Kráme

dizajnovy prvok