Ku dňu 30.5.2017 zanikla akciová spoločnosť ŽP Šport Podbrezová, a.s.,ktorú v nadväznosti od 1.6.2017 nahradili 2 nové spoločnosťi s názvom ŠK Železiarne Podbrezová, a.s. a FK Železiarne Podbrezová, a.s.
Kolkársky oddiel patrí pod spoločnosť ŠK Železiarne Podbrezová,a.s.

dizajnovy prvok