Kedže na množia rôzne špekulácie, mnohokrát zavádzajúce a urážlivé, okolo problému vo veci štartu Kataríny Valigurovej na EP 2015 v Straubingu, radi by sme nejaké veci ujasnili, preto vzniká aj toto vyjadrenie.

1. Celá záležitosť je v tomto štádiu v prvom rade záležitosťou medzi klubom, zväzom, hráčkou a FIQ WNBA NBC.
2. Klub ani SKoZ si nie je vedomý porušenia pravidiel NBC (ISR, DB,..).
2. Kedže sa FIQ WNBA NBC nestotožnilo s názorom ostatých 3 subjektov ( hráčka, SKoZ, ŽP Šport a.s.) a aj po vysvetlení situácie trvalo na svojom predchádzajúcom rozhodnutí, preto klub ŽP Šport a.s. v spolupráci s SKoZ intenzívne pracuje na ďalších možnostiach a krokoch ktoré sa môžu v tejto veci podniknúť.
3. Je zrejmé, že sa nejedná o jednoduchú situáciu, preto nemôže niekto čakať okamžité reakcie na odpovede NBC, kedže každý ďalší krok potrebuje dôkladné uváženie.
4. Oči a uši aj zo strany protestujúcich sú všade, preto nie je na mieste aby sa informácie z celej "kauzy" premieľali medzi širokou verejnosťou, kedže celý spor môže pokračovať súdnou cestou.

ŽP Šport a.s., sa k danému problému konkrétne vyjadrí až po úplnom skončení celej kauzy "Valigurová".
Týmto by bolo aj na mieste aby neboli vynášané zbytočné a hlavne predčasné rozsudky v celej veci či už na stranu ŽP Šport a.s., hráčku K.V., alebo aj na SKoZ, celej situácií to môže akurát len uškodiť, kedže veľká väčšina verejnosti nepozná pozadie celého problému.

So športovým pozdravom,
ŽP Šport a.s.dizajnovy prvok