Miloš Ponjavič

hlavný tréner

 
Bystrík Vadovič

tréner mládeže
 
Pavol Kühnel

manažér KO 
Milan Dziad

masér 
dizajnovy prvok