Návšteva Mikuláša v breznianskej nemocnici na Detskom oddelení sa už stáva peknou tradíciou. Niekoľko rokov chodia členovia Kolkárskeho oddielu potešiť deti, ktoré sú zo zdravotných dôvodov prijaté na toto oddelenie. Mikuláš so svojimi pomocníkmi a anjelom s čertom za peknú pesničku, modlitbičku alebo zarecitovanie básničky obdarí detičky mikulášskym balíčkom.

Potešenie z návštevy však nemajú len deti. Aj celý personál oddelenia sa vždy teší na návštevu kolkárov.

dizajnovy prvok